Sản phẩm

Sàn gỗ Shark

Cấu tạo sàn gỗ INOVAR bao gồm 5 lớp: Lớp dưới cùng là lớp bảo vệ bằng vật liệu tổng hợp, có tác dụng tạo độ cứng và

2.800.000 đ

Sàn gỗ Kronohome

Cấu tạo sàn gỗ INOVAR bao gồm 5 lớp: Lớp dưới cùng là lớp bảo vệ bằng vật liệu tổng hợp, có tác dụng tạo độ cứng và

2.000.000 đ5.000.000 đ

Sale

Sàn gỗ Sutra

Cấu tạo sàn gỗ INOVAR bao gồm 5 lớp: Lớp dưới cùng là lớp bảo vệ bằng vật liệu tổng hợp, có tác dụng tạo độ cứng và

3.000.000 đ

Sàn gỗ Inovar

Cấu tạo sàn gỗ INOVAR bao gồm 5 lớp: Lớp dưới cùng là lớp bảo vệ bằng vật liệu tổng hợp, có tác dụng tạo độ cứng và

1.500.000 đ3.000.000 đ

Sale

Sàn gỗ Lucano

Cấu tạo sàn gỗ INOVAR bao gồm 5 lớp: Lớp dưới cùng là lớp bảo vệ bằng vật liệu tổng hợp, có tác dụng tạo độ cứng và

2.500.000 đ